Udby-Udbyhøj Beboerforening
Webmaster: 
Steen Knudsen
srknudsen@mail.dk
Benny Nilars
benny@nilars.dk

Menu

Se foto fra fastelavnsfesten d. 6. Februar 2016 i gruppen "Foto".

    
                    
                                                                         


                                                                          
                                                                               oooOooo


       Velkommen i det "nye" forsamlingshus!  

   
                                                                                                                                                    

                                               
    


                                                                             
                                           

                           
NÆSTE ARRANGEMENT:

Bankospil onsdage i ulige uger kl. 19


9. marts: Generalforsamling  •   Chart.dk
  •  Besøgende